ხელმოწერის კონტროლი

მომსახურება ითვალისწინებს დოკუმენტების ხელმოწერით დაბრუნებას, რომლებსაც ხელი მოაწერა მიმღებმა «New Post Internetional Georgia»-ს კონტროლის ქვეშ.

მომსახურების ტიპი: “მისამართი-მისამართი”
“განყოფილება-მისამართი”
მომსახურების დამკვეთი: გამგზავნი
შეკვეთის ხერხი: მომსახურების შეკვეთა შესაძლებელია “Nova Poshta”-ს ნებისმიერ განყოფილებაში ან პერსონალურ კაბინეტში.
მომსახურება ფასიანია

ღირებულება 1 (ერთი) ლარი