ფულის უკან მიწოდება

მომსახურება ითვალისწინებს ფულის კონტროლს გზავნილისთვის ,მიმღებისაგან გამგზავნისათვის.
მომსახურების ტიპი: საკომისიო %
მომსახურების დამკვეთი: გამგზავნი
შეკვეთის ხერხი: მომსახურების შეკვეთა შესაძლებელია “Nova Poshta”-ს ნებისმიერ განყოფილებაში.
მომსახურება ფასიანია

ღირებულება შეადგენს აღებული თანხის 2%-ს