მიწოდება პირადად ხელში

მომსახურება ითვალისწინებს გზავნილის ჩაბარებას მხოლოდ იმ პირზე, რომელიც მითითებულია ექსპრეს-ზედნადებზე.
გზავნილის ტიპი: “მისამართი-მისამართი”
“განყოფილება-მისამართი”
მომსახურების დამკვეთი: გამგზავნი
შეკვეთის ხერხი: მომსახურების შეკვეთა შესაძლებელია “Nova Poshta”-ს ნებისმიერ განყოფილებაში ან პერსონალურ კაბინეტში.
მომსახურება ფასიანია

ღირებულება 1 (ერთი) ლარი