კიბეზე აზიდვა

მომსახურება ითვალისწინებს გზავნილის სართულზე აზიდვას მისამართზე ჩაბარებისას.
მომსახურების ტიპი: “განყოფილება-მისამართი”
“მისამართი-მისამართი”
მომსახურების დამკვეთი: გამგზავნი
შეკვეთის ხერხი: მომსახურების შეკვეთა შესაძლებელია “Nova Poshta”-ს ნებისმიერ განყოფილებაში ან პერსონალურ კაბინეტში.

უფასო

ფასიანი

მომსახურება უფასოა 30 კგ.-მდე გზავნილის შემთხვევაში

მომსახურება ფასიანია და ღირებულება შეადგენს:
31 – 50 კგ.-მდე – 1,5 (ერთნახევარი) ლარი
51 – 500 კგ.-მდე – 2,5 (ორნახევარი) ლარი