იმავე დღეს მიწოდება თბილისში

მომსახურება ითვალისწინებს ჩაბარებას იმავე დღეს თბილისში
მომსახურების ტიპი: “მისამართი-მისამართი”
“განყოფილება-მისამართი”
მომსახურების დამკვეთი: გამგზავნი
შეკვეთის ხერხი: მომსახურების შეკვეთა შესაძლებელია “Nova Poshta”-ს ნებისმიერ განყოფილებაში ან პერსონალურ კაბინეტში.
მომსახურება ფასიანია

ღირებულება 3 (ლარი) ლარი