დოკუმენტების უკან მიწოდება

მომსახურება ითვალისწინებს დოკუმენტის უკან მიწოდებას, რომელიც წინასწარ შეთანხმებულია მიმღებთან
მომსახურების ტიპი: “მისამართი-მისამართი”
“განყოფილება-მისამართი”
“მისამართი-განყოფილება”
მომსახურების დამკვეთი: გამგზავნი
შეკვეთის ხერხი: მომსახურების შეკვეთა შესაძლებელია “Nova Poshta”-ს ნებისმიერ განყოფილებაში ან პერსონალურ კაბინეტში.
მომსახურება ფასიანია

ღირებულება 2,5 (ორი და ორმოცდაათი) ლარი