ფასიანი მომსახურებები

მიწოდება პირადად ხელში

მომსახურება ითვალისწინებს გზავნილის ჩაბარებას მხოლოდ იმ პირზე, რომელიც მითითებულია ექსპრეს-ზედნადებზე.

იმავე დღეს მიწოდება თბილისში

მომსახურება ითვალისწინებს ჩაბარებას იმავე დღეს თბილისში.

დოკუმენტების უკან მიწოდება

მომსახურება ითვალისწინებს დოკუმენტის უკან მიწოდებას, რომელიც წინასწარ შეთანხმებულია მიმღებთან.

კიბეზე აზიდვა

მომსახურება ითვალისწინებს გზავნილის სართულზე აზიდვას მისამართზე ჩაბარებისას.

ხელმოწერის კონტროლი

მომსახურება ითვალისწინებს დოკუმენტების ხელმოწერით დაბრუნებას, რომლებსაც ხელი მოაწერა მიმღებმა «New Posta Internetional Georgia»-ს კონტროლის ქვეშ.

ფულის უკან მიწოდება

მომსახურება ითვალისწინებს ფულის კონტროლს გზავნილისთვის, მიმღებისაგან გამგზავნისათვის.