მცირე გზავნილის შეფუთვა

 

მომსახურება ითვალისწინებს დოკუმენტების და მცირე გზავნილების (2 კგ.-მდე) შეუთბას ბრენდირებულ პოლიეთილენის პარკში.

მომსახურების ტიპი:
“განყოფილება-მისამართი”
“მისამართი-მისამართი”
მომსახურების დამკვეთი: გამგზავნი
შეკვეთის ხერხი:
“Nova Poshtas”-ს ნებისმიერ განყოფილებაში
მომსახურება უფასოა