მიწოდება შაბათს

მომსახურება ითვალისწინებს შაბათ დღეს მიწოდება სურვილისამებრ.

მომსახურების ტიპი:

“განყოფილება-მისამართი”   
“მისამართი-მისამართი”
მომსახურების დამკვეთი:
გამგზავნი

შეკვეთის ხერხი:

“Nova Poshta”-ს ნებისმიერ განყოფილებაში ან პერსონალურ კაბინეტში

მომსახურება უფასოა