მიღება მისამართზე

1. მიღებამდე, მიმღებს 30-60 წუთით ადრე უკავშირდება კურიერი.

 

2. გზავნილის მისაღებად საკმარისია გქონდეს ზედდებულის ნომერი, პირადობის მოწმობა ან ტელეფონის ნომერი, რომელიც მითითებულია ზედდებულში  
3. არ დაგავიწყდეთ თქვენთვის კუთვნილი ექსპრეს-ზედდებულის აღება, გზავნილის ჩაბარების დასადასტურებლად