მიღება განყოფილებაში

1. განყოფილებაში გზავნილის მისვლის შემდეგ, თქვენ დაგიკავშირდებათ ტელეფონზე “ნოვა ფოსტა”-ს თანამშრომელი

2. გზავნილის ასაღებად საჭიროა მოამზადოთ ექსპრეს-ზედდებულის ნომერი, პირადობა ან ტელეფონის ნომერი

3. თუ გზავნილის ღირებულებას იხდის მიმღები, საჭიროა შეიტანოთ თანხა “ნოვა ფოსტა”-ს განყოფილებაში
5. გზავნილის ჩაბარების დასადასტურებლად საჭიროა გაიტანოთ ექსპრეს ზედდებულის ასლი და თვითონ გზავნილი