გაგზავნა მისამართიდან

1. მისამართიდან გასაგზავნად გამოიძახეთ კურიერი ნომერზე: +995 579 79 99 33 +995 32 205 07 99 ან გამოიყენეთ ონლაინ სერვისი ჩვენს საიტზე

2. მოამზადეთ ინფორმაცია გასაგზავნად:

  • პირადობის მოწმობა და საკონტაქტო ნომერი

  • ჩაბარების ქალაქი

  • მიმღების მისამართი და საკონტაქტო ნომერი

  • გზავნილის დახასიათება

  • ინფორმაცია გადამხდელის შესახებ (გამგზავნი ან მიმღები)

  • დამ. მომსახურებების ჩამონათვალი(საჭიროებისამებრ)

  • ზუსტი წონა (ითვლის “ნოვა ფოსტა”-ს თანამშრომელი).

4. გზავნილის გაფორმებისას კურიერი ავსებს ექსპრეს-ზედდებულს, ადგენს სავარაუდო ჩაბარების თარიღს და ადგენს მომსახურების ფასს
3. თუ აპირებთ მომსახურების გადახდას მოამზადეთ თანხა

4. გზავნილის გაფორმების შემდეგ არ დაგავწიყდეთ ექსპრეს-ზედდებულის აღება

5. შეინახეთ ექსპრეს-ზედდებული გზავნილის ჩაბარებამდე

აუცილებელია!

მოთხოვნები მისამართიდან გაგზავნის დროს:

  • გამგზავნი უნდა დარწმუნდეს, რომ მისი გზავნილი არ შედის გაგზავნისათვის აკრძალულ სიაში

  • კურიერს უნდა შეეძლოს მისამართზე ფეხით მისვლა (თუ გზავნილი 30კგ-ზე ნაკლებია) ან მანქანით მისვლა (თუ გზავნილი 30კგ-ზე მეტია)

  • თუ გზავნილი 30კგ-ზე მეტია, გამგზავნა უნდა მოახდინოს ჩატვირთვა თავისით

აუცილებელია!
გამგზავნა ამცნობოს მიმღებს ექსპრეს-ზედდებულის ნომერი და ჩაბარების თარიღი