მომსახურება

საბაზო მომსახურებები – მომსახურებები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მიწოდების პროცეს გამგზავნისგან მიმღებამდე, ყველა ტიპის გზავნილის საშუალებით.გზავნილის ტიპები:

განყოფილება – განყოფილება

მისამართი – მისამართი

 განყოფილება – მისამართი

 მისამართი – განყოფილება

 

ყველა გზავნილიში შედის შემდეგი მომსახურებები:

 

ჩატვირთვა/გადმოტვირთვა

მტვირთავების უფასო დახმარების გაწევა გზავნილის ჩატვირთვაზე ან გადმოტვირთვაზე “ნოვა ფოსტა”-ს განყოფილებებში

 

უფასო შენახვა 5 დღის განმავლობაში

უფასო გზავნილის შენახვა 5 სამუშაო დღის განმავლობაში “ნოვა ფოსტას-ს” განყოფილებაში.

 

მცირე გზავნილების შეფუთვა

დოკუმენტებისა და მცირე ამანათების (2 კგ.-მდე) შეფუთვა “ნოვა ფოსტა”-ს თანამშრომლის მიერ საფირმო პოლიეთილენის პარკში