ინტეგრაცია

პერსონალური კაბინეტი – ეს არის პერსონალური გვერდი კომპანიის კორპორატიულ საიტზე, სადაც კლიენტს შეუძლია გზავნილების კონტროლი.

პერსონალური კაბინეტის შესაძლებლობები:

ექსპრეს-ზედდებულების გაფორმება
ექსპრეს-ზედდებულის ბეჭდვა

გზავნილის ფასის კონტროლი

გზავნილის სტატუსის კონტროლი

ექსპრეს-ზედდებულის ნომრით ძებნა

პერსონალური კაბინეტით სარგებლობისთვის საჭიროა მიიღოთ სახელი და პაროლი. ამისათვის საჭიროა:

  • დაუკავშირდეთ პერსონალურ მენეჯერს
  • მიაწოდოთ საჭირო ინფორმაცია
  • პერსონალური მენეჯერი გაწვდით შესასვლელ ინფორმაციას