დამატებითი მომსახურებები

შენახვა

მომსახურება ითვალისწინებს გზავნილის შენახვას 25 სამუშაო დღის განმავლობაში “ნოვა ფოსტას-ს” განყოფილებაში.

მიწოდება პირდაპირ ხელში

მომსახურება ითვალისწინებს გზავნილის ჩაბარებას მხოლოდ იმ პირზე, რომელიც მითითებულია ექსპრეს-ზედდებულზე

შაბათს მიწოდება

მომსახურება ითვალისწინებს დოკუმენტების, ამანათებისა და ტვირთების მიწოდებას შაბათს მიმღების მისამართზე

დოკუმენტების უკან მიწოდება

მომსახურება ითვალისწინებს დოკუმენტის უკან მიწოდებას, რომელიც წინასწარ შეთანხმებულია მიმღებთან

გადამისამართება

მომსახურება ითვალისწინებს უკვე გაფორმებული გზავნილის, მიწოდების მისამართის შეცვლის შესაძლებლობას ქვეყნის ფარგლებში

სართულზე აზიდვა

მომსახურება ითვალისწინებს გზავნილის სართულზე აზიდვას მისამართზე ჩაბარებისას

მანქანის გამოძახება

მომსახურება ითვალისწინებს მანქანის გამოძახებას, დოკუმენტების, ამანათების, ტვირთების გასაგზავნაად გამგზავნის მისამართიდან.

შეფუთვა

მომსახურება ითვალისწინებს გზავნილის მოთავსებას საფირმო პოლიეთილენის პარკში

ხელმოწერის კონტროლი

მომსახურება ითვალისწინებს დოკუმენტების ხელმოწერით დაბრუნებას, რომლებსაც ხელი მოაწერა მიმღებმა «ნიუ ფოსტ ინთერნეიშენალ ჯორჯია»-ს კონტროლის ქვეშ

ფულის უკან მიწოდება

მომსახურება ითვალისწინებს ფულის კონტროლს გზავნილისთვის, მიმღებისაგან გამგზავნისათვის

ფულფილმენტი

მომსახურება ითვალისწინებს ოპერაციებისა და მომსახურებების კომპლექს,გამგზავნის მიერ გზავნილების «Nova Poshta Internetional Georgia»-ში ჩაბარების მომენტიდან, მიმღები-კლიენტისთვის გზავნილის ჩაბარებამდე.